Fen-Edebiyat Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve İktisata Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
314000000001201 - Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
314000000001317 - Ekonomik Analiz 3+0+0 Zorunlu 6
344034503431201 - Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
314000000001202 - Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
314022400001307 - İktisadi Düşünce Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
314046004821224 - Ekonomide Sayısal Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314000000001301 - Uluslararası Ekonomi I 2+0+0 Zorunlu 5
314000000001309 - Ekonomi Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
314034000001304 - Kalkınma Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
314046104621303 - Ekonometri I 3+0+0 Zorunlu 6
380034000001301 - Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314000000001302 - Uluslararası Ekonomi II 2+0+0 Zorunlu 5
314034300001305 - Para Teorisi ve Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
314046104621306 - Ekonometri II 3+0+0 Zorunlu 6
461031400001419 - Oyun Teorisi 3+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314000000001489 - İktisadi Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
345031408501404 - Çalışma Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
SEC_7_3 - 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 3 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314000000001490 - İktisat Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
314031302241402 - Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
314046004821424 - Uygulamalı Ekonometri ve Paket Programlar 2+1+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler