İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
344000000001201 - Genel Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
345000002261191 - Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
344000000001202 - Genel Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
314000000001201 - Mikroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001201 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
380034000001301 - Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
311034500001202 - Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 6
314000000001202 - Makroekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
342034500001214 - Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
322048203451202 - Yönetim Bilişim Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 5
343000000001206 - Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
344000000001307 - Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
345084000001301 - Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
341034203451302 - Satış Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
345034204821401 - E-Ticaret ve E-İşletme 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345054000001305 - Üretim Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
SEC_6_2 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
342000000001489 - Pazarlama Araştırması Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
343034503421403 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2+0+0 Seçmeli 5
345048203421401 - Yenilik Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313038002261408 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Seçmeli 4
342034103451402 - Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 5
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001460 - Uluslararası İşletmecilik 2+0+0 Seçmeli 5
345000000001490 - İşletme Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
SEC_8_1 - 8.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler