İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
313034502261101 - Mesleki Oryantasyon ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313022400001205 - Siyasal Düşünceler Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
313034503121101 - Yönetim Bilimi 3+0+0 Zorunlu 6
380000000001122 - Türk Anayasa Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
SEC_3_1 - 3.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001204 - Çağdaş Siyasi Akımlar 3+0+0 Zorunlu 6
313022403451201 - Türk Yönetim Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
380031303451203 - İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
312031302241305 - Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem 3+0+0 Zorunlu 5
313022403121103 - Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 Zorunlu 6
313034503121303 - Türk Kamu Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
345034403131305 - Kamu Maliyesi 3+0+0 Zorunlu 5
SEC_5_1 - 5.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_5_2 - 5.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
312031300001301 - Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
314031300001314 - Politik Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
313031200001312 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika 2+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
SEC_6_2 - 6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313000000001427 - Demokrasi Teorisi Üzerine Seçme Okumalar 2+0+0 Seçmeli 5
313022403121303 - Türk Siyasal Hayatı Semineri 2+0+0 Seçmeli 5
313031202241401 - Türkiye nin Toplumsal Yapısı 2+0+0 Seçmeli 5
313034500001401 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
313034503441401 - Kamu Personel Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
313031200001420 - Ortadoğuda Siyaset ve Toplum 2+0+0 Seçmeli 5
313034500001402 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
320031200001210 - Kitle İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler