Bölüm Mesajı | Finans ve Bankacılık (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Finansal derinleşmesi giderek artan ülkemizde finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmıştır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde uzmanlık dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmaktadır. Ülkemizde üniversitelerde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bizim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümü olarak farkımız ise doğrudan işe dönük eğitimin uygulamalı olarak teorik eğitim ile birlikte verilmesidir. Bu çok önemli bir avantajdır.

Bu bölümün temel amacı; para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir. Finans ve bankacılık bölümünde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmiştir.

Finans ve bankacılık bölümü mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Bölüm mezunlarının kamu ve özel sektörde istihdam imkânı vardır. Bunlar arasında, BBDK, SPK, kamu, katılım ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketleri, sigorta işletmeleri, danışmanlık şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları ve özel sektör işletmeleri bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Evren AYRANCI
Finans ve Bankacılık (İngilizce) Bölüm Başkanı