Akademik Kadro | Lojistik Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi