İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Selahattin SARI
Vekil Dekan
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
İşletme Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer USTABAŞ
İktisat (Tr) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN
Uluslararası Ticaret (İng) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol KARTAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Nurgün BAL
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Sıtkı SÖNMEZER
Bankacılık ve Finans (İngilizce) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celal KEPEKÇİ
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr.Üyesi Gülay Selvi HANİŞOĞLU
Bankacılık ve Finans (Türkçe) Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Pınar BAL
Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Osman ALTAY
İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan BAL
Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Zeynep EMİR
Fakülte Sekreteri / Raportör