İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Selahattin SARI
Dekan
Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nezir KÖSE
İktisat (Türkçe) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol KARTAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nurgün BAL
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cem Ufuk BAYTAR
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Evren AYRANCI
Finans ve Bankacılık (İngilizce) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celal KEPEKÇİ
Sermaye Piyasası
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BOZTOPRAK
Finans ve Bankacılık (Türkçe) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Osman ALTAY
İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET
Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan BAL
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özgür Ömer ERSİN
İktisat (İngilizce) Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL
Doçent Temsilcisi
Prof. Dr. Yıldız Y. GÜZEY
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN
Profesör Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN
Doçent Temsilcisi

Zeynep EMİR
Fakülte Sekreteri / Raportör