Bölüm Mesajı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

İşletme Bölümlerimizin amacı, öğrencilerimize, evrensel bir bilim olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi birikimini ve bakış açısını kazandırmaktır. İşletme içerisinde yer alan pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, finans vb. fonksiyonlar konusunda sistematik bir eğitim verilirken; mezuniyet sonrası alt alanlarda uzmanlaşma, lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilecekleri bir bakış açısı aktarılmaktadır.

Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra her türlü özel kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde ve departman düzeyinde görev alma imkânına sahip olmaktadır. İlgili kurumların talep ettiği gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek gümrük müşavirliği, mali müşavirlik gibi mesleklere de yönelebilmekte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olma şartı arayan kamu kurumlarında, gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek bürokrat/memur olarak görev alabilmektedirler.

Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri, dünyayı tanımaları ve bakış açılarını genişleterek farklı kültürleri anlamaları için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Bu yolla, edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerimiz öğrencilerimize teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağını sunmaktadır.

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olduğu için hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BOZTOPRAK

İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı