İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, üniversitemizin kuruluşuyla birlikte, 1997 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizin amacı, başta ülkemiz olmak üzere firmaların ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici, diplomat, ve siyasetçi yetiştirmektir. 

Onüç bölümün yer aldığımız fakültemizde dört bölümün eğitim dili İngilizce’dir. Bu bölümler; Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret bölümleridir.

Öğrencilerimiz, fakülte bölümlerimizde temel esaslara dayalı eğitimin yanı sıra uygulamaya dayalı eğitimler de alarak mesleki pratik kazanmaktadırlar. Üniversitemizde Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, kariyer günleri ile de kendilerini geliştirme ve sosyal ağ kurma şansına sahip olmaktadırlar.

Bölümlerimizde çift anadal, yandal ve Erasmus, Farabi ve Mevlana yapma imkanı bulunmaktadır. Zorunlu staj olan bölümlerimizde öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda destek verilmektedir.