Staj | İşletme (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi