İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Başkanı Mesajı

İşletme Bölümünün amacı; öğrencimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. Nitekim her seviyedeki yönetici, araştırma, planlama, etkin karar alma, uygulama ve uygulama performansını değerlemekle görevlidir. İşletme Bölümü, yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yönetim becerilerini geliştirip bu temel görevdeki başarı birikimini arttırmayı hedeflemektir.

İşletme Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
Bölüm Başkanı