Kariyer Olanakları | İşletme (Uzaktan Öğretim)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kariyer Olanakları

İşletme (Uzaktan Öğretim) programı olarak amacımız; günümüz koşullarında en sık gereksinim duyulan işletme yöneticiliği ve organizasyonu alanında gereken teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak, her seviyede etkin ve bilimsel kararlar verip uygulayabilen araştırmacı planlamacı ve yönetici yetiştirmektir.