Bölüm Mesajı | Finans ve Bankacılık (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Finansal derinleşmesi giderek artan ülkemizde finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi artmaktadır. Finansal piyasalarda ürünler çeşitlenmekte ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle daha karmaşık hale gelmektedir. Diğer taraftan piyasaların denetleme ve düzenleme kuralları bu gelişmelere paralel bir şekilde değişmektedir. Bu hızlı gelişme ve değişmelere uyum sağlayacak bilgi ve esnekliğe sahip uzmanlaşmış eleman ihtiyacı hem finansal kuruluşlar tarafında hem de şirketler tarafında artmaktadır.

Bölümümüzün temel amacı; para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık ve finans bölümünde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitim, staj ve sektör üniversite işbirliği kapsamında hayata geçirilen sertifikasyon programları aracılığıyla verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize Erasmus Değişim Programları ile yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde bir dönem eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bu programlara katılarak öğrencilerimiz, kendilerini geliştirme ve dünyadaki farklı uygulamaları tanıma olanağı elde etmektedirler.

Finans ve Bankacılık bölümü mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Bölüm mezunlarımızın özel sektörde ve kamuda istihdam imkânları vardır. Bunlar arasında, her türlü kamu ve özel sektör bankaları, BDDK, TMSF, SPK gibi düzenleyici denetleyici kurumlar, faktoring, forfaiting, leasing şirketleri, sigorta işletmeleri, denetim danışmanlık şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları ve özel sektör işletmelerinin finans bölümleri bulunmaktadır.

Küreselleşen ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Finans ve Bankacılık bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi sektörün yükselen talepleri doğrultusunda güçlü bir teorik altyapı yanı sıra güncel uygulama ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi, sorumluluk sahibi ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Finans ve Bankacılık bölümünün eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

Doç. Dr. Narman KUZUCU
Finans ve Bankacılık (Türkçe) Bölüm Başkanı