Akademik Kadro | İktisat (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi