Eğitim Amaçları | İktisat (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Amaçları

İktisat (İngilizce) Bölümü olarak amacımız, iktisadın bu zengin dünyasını öğrencilerimize aktarmaktır. İlk yıllarda, öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarından dersler alması sağlanarak iktisadın diğer bilimlerden nasıl beslendiği öğretilmekle birlikte iktisat biliminin temelleri öğretilmektedir. Sonraki yıllarda iktisat teorisi ayrıntılı olarak öğretilmekle birlikte iktisat politikası, kalkınma, para teorisi, iktisat tarihi, iktisat metodolojisi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler öğrencilere öğretilmektedir.

Bu birikimle öğrencilerimiz, iktisat biliminin metodolojisine sahip, iktisadi düşünce nosyonunu kavramış, teori ile pratik arasında ilişkiler kurarak ekonomik olayları yorumlayabilen bireyler olarak mezun olmaktadır. Bölümümüzden bu birikimle mezun olan öğrencilerimiz, örnek olaylarla dünya ve Türkiye ekonomisini tarihi süreç içerisinde farklı yönleriyle tanıyan, iktisadi yaşamın her aşamasında araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışabilecek yeterliliğe donanıma sahip olmaktadır.