Bölüm Mesajı | Lojistik Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Bölüm olarak misyonumuz; üniversite ve master eğitimi, araştırmalar, vs. gibi yollarla, sektörün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla işbirliği içerisinde bu alanda bilgi birikimi yaratmak, geliştirmek, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek ve topluma aktarmaktır. Vizyonumuz ise Lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi ile, Türkiye’nin bu alanda öncülük eden ve uluslararası üne sahip okulu olmaktır. Yetenekleri ve bilgisi olan, günümüzün teknolojik ve küresel iş ortamında seçmiş ve seçilmiş oldukları alanlarda başarılı olabilecek karakter sahibi mezunlar yetiştirmek. Öğrencilerimize eğitim ve tecrübeyi beraberce vermektir. Bu çerçevede öğrencilerimizin seçtikleri alanda başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilgi sunmak ve problem çözme, etik karar verme, iletişim, ekip çalışması ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesinin temin etmek, uygulamalı ve eğitimsel araştırma çabalarını destekleyerek, Lojistik Yönetimi Bölümünün misyonuna katkıda bulunacak ve tamamlayacak nitelikte temel araştırmalar üretmek, devlet destek ve yardım fonlarına ek olarak harici fon imkanlarını aktif olarak takip etmek, eğitimlerinin başından sonuna kadar üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik programlara, araştırmalara ve hizmetlere teknolojiyi etkin bir şekilde entegre etmektir.

Ayrıca, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve dünyayı tanımaları, bakış açılarını genişletmek için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle belli bir dönem eğitim görme imkanı sunulmaktadır. Bu yolla, bölüm öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra bütün yurtiçi ve uluslararası lojistik hizmeti veren işletmelerde çalışabilecek temel bilgiye sahip olmaktadır. Yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olma şartı arayan kamu kurumlarında, gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek bürokrat/memur olunabilmektedir. Lojistik Yönetimi Bölümünün eğitim dili, karmadır (%30 İngilizce, %70 Türkçe), İngilizce Hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET
Bölüm Başkanı