Bölüm Mesajı | İktisat (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Günlük hayatta üretim ve tüketimin önemi, piyasalarda gerçekleşen alım-satım işlemleri insan yaşamında iktisat biliminin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. İktisat eğitim ve öğretimi her şeyden önce öğrencileri yaşanılan hayat karşısında bilimsel ve güncel bilgilerle donanımlı kılacağı için onlara iç örgüsü karmaşık olayların analizinde ve ileriye dönük tahminlerin yapılmasında sağlıklı çözümler üretilmesini mümkün kılacak bir bakış açısı kazandıracaktır. İktisatçılar bankalar ve finans kurumlarında, Merkez Bankası’nda, Rekabet Kurumu gibi bağımsız kurumlarda, bakanlıklar, mülki idare, yargı organları, firmalar, yerel yönetimler, sendikalar ve uluslararası örgütlerde çeşitli görevler alabilirler; araştırmacı ve uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kaymakamlık, idare ve vergi mahkemelerinde hâkimlik gibi. Ayrıca, aldıkları eğitimin kapsamı başladıkları mesleğe uyumlarını ve uzmanlıklarını geliştirmelerini kolaylaştırmaktadır.

Bilinmesi gereken bir diğer husus, mesleğin geleceği ve öneminin hiçbir zaman kaybolmayacağıdır. Çünkü insanlık var oldukça üretim, tüketim, gelirin paylaşımı gibi faaliyetler, sorunlar ve bunlarla ilgili kurumlar da var olacak; doğaldır ki bu kurumlarda iktisat eğitimi almış olan uzmanlara ihtiyaç duyulacaktır. Yeter ki, mesleğimizi iyi öğrenelim, öğrenmeyi ve yenilenmeyi yaşam boyu sürdürelim.

İktisat Bölümü öğrencilerimiz Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Finans ve Bankacılık, Sermaye Piyasası, İşletme, Lojistik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde çift anadal yaparak iki diploma alabilmektedirler. Erasmus Değişim Programı çerçevesinde yurtdışında çeşitli üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme fırsatına sahiptirler. Öğrencilerimize ekonomi ve çok sayıdaki diğer öğrenci kulüplerinde çalışmalarını sürdürme, dolayısıyla uygulama, takım çalışması ve liderlik deneyimi kazanma imkânları sunulmaktadır.

Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

Doç. Dr. Mustafa Batuhan TUFANER

İktisat (Türkçe) Bölüm Başkanı