Fakülte Tanıtımı | İİBF
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Tanıtımı

İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, üniversitemizin kuruluşuyla birlikte, 1997 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizin misyonu, başta ülkemiz olmak üzere firmaların ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış etik ve evrensel değerlere duyarlı uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmektir. 

On beş bölümün yer aldığı fakültemizde altı bölümün eğitim dili İngilizce, sekiz bölümün Türkçe, bir bölümün de karmadır. Eğitim dili İngilizce olan bölümler; Finans ve Bankacılık, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleridir.

Öğrencilerimiz, fakülte bölümlerimizde temel esaslara dayalı eğitimin yanı sıra uygulamaya dayalı eğitimler de alarak mesleki pratik kazanmaktadırlar. Üniversitemizde Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, kariyer günleri ile de kendilerini geliştirme ve sosyal ağ kurma şansına sahip olmaktadırlar.

Bölümlerimizde çift anadal, yandal ve Erasmus, Farabi ve Mevlana yapma imkanı bulunmaktadır. Zorunlu staj olan bölümlerimizde öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda destek verilmektedir.