Kariyer Olanakları | İktisat (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kariyer Olanakları

Dört yıllık iktisat eğitim ve öğretimini Beykent Üniversitesi’nde tamamlayan bir öğrenci iş hayatında gerek özel sektörde ve gerekse kamu (devlet) sektöründe, Devlet Planlama Teşkilatı ile kamuya ait diğer kurum ve kuruluşlarda; muhtelif bakanlıklarda teftiş kurullarında, maliye teşkilatı ile kamu özel sektör bankalarının teftiş kurullarında iş bulabilir ve başarılı olabilirler. İktisat bölümümüzün deneyimli öğretim kadrosu öğrencilerin iş hayatında başarılı adımlar atabilmeleri için gerekli alt yapıyı verebilecek düzeydedir.