Çift Anadal/Yandal Olanağı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi