Staj | İktisat (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi