Kariyer Olanakları | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında donanım sahibi olacaklarından, kamu ve özel sektörün değişik alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır. Mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Avrupa Birliği uyum sürecinde siyasal ve yönetsel karar alma mekanizmalarının sivil toplum kuruluşlarının katılımına giderek daha açık hale gelmesi, mezunlarımıza mesleki bir üstünlük kazandıran bir diğer unsuru oluşturacaktır. Bu bölümün öğrencileri, gördükleri disiplinler arası öğrenim sayesinde kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabilir, kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde de çalışma imkânına sahip olurlar.