İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Mesajı 

İnsanların toplu yaşama biçimine geçişinden günümüze kadar ülke yöneticilerinin öncelikli amacı; ülke kaynaklarının tüm vatandaşlarının çıkarına en uygun şekilde yönetilmesi olmuştur. Günümüzde iktisadın  ve işletmeciliğin ilgi alanı; birey ekonomisinden firma ekonomisine, firma ekonomisinden de ulusal ekonomilere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 1990’lardan sonra ise bilgi teknolojilerinin hızlı gelişiminin de etkisiyle ulusal sınırların dışına çıkarak küresel alanlara kaymıştır. Küresel ekonominin boyutundaki gelişmeler artık küresel kaynakların tüm insanlar için optimize edilerek kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu noktada gümrük duvarları vb. engelleyici güçlerde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, günümüzde böylesine önemli olan bir ortam ve zeminde konusunda da çağdaş ekonomistler, yöneticiler, siyasetçiler yetiştirmek amacı eğitim ve öğretim programları geliştirmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu vizyon doğrultusunda, firmalarımızın, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmek fakültemizin en önemli misyonunu oluşturmaktadır.

Fakültemizde eğitim dilinin İngilizce olan bölümlerin olması; mezunlarımızın ülkemiz dışında da, dünyanın her yerinde çalışabilecek, görev yapacak, iletişim kurabilecek niteliğe sahip elemanlar yetişmesine imkan hazırlamaktadır.

Değerli Öğrenciler, Sevgili Veliler:

Burada sizlere daha ayrıntılı bilgilerin fakültemizin bölüm başkanları tarafından verileceğini ifade etmek istiyorum. Fakültemizin misyonunu gerçekleştirmek için bugün on ana bölümde eğitim öğretim ve   araştırma çabalarını sürdürdüğünü belirtebiliriz. İleride misyonumuz gereği bu bölümlere ilave olarak yeni bölümler kuracağımızı müjdelemek istiyoruz. Bugün için fakültemizin bölümleri içerisinde Finans ve Bankacılık (Türkçe), Finans ve Bankacılık (İngilizce), İktisat (İngilizce), İktisat (Türkçe), İşletme (Türkçe), İşletme (İngilizce), İşletme (Uzaktan Öğretim), Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) yer almaktadır. Bu bölümlerden yetişecek gençlerimiz ülkemizin ve ekonomimizin kalkınmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Bu konuda seçkin, tecrübeli ve becerili bir eğitim kadromuz olduğunu siz velilerimize, öğrencilerimize ve öğrenci adaylarımıza duyurmaktan son derece mutluluk duymaktayız.

                                                                                   
Prof. Dr. Evren AYRANCI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı