Dekan Mesajı | İİBF
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Mesajı 

Değerli Öğrenciler

1997 yılında eğitim-öğretime başlayan İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunan ve çevreye duyarlı nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Hedefimiz uluslararası ölçekte sürdürülebilir başarıya sahip bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Fakültemiz alanında uzman ekonomistler, yöneticiler, siyasetçiler yetiştirmek amacıyla on ana bölümde eğitim, öğretim ve araştırma çabalarını sürdürmeye devam etmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu vizyon doğrultusunda, firmalarımızın, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanabilen uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmek fakültemizin en önemli misyonunu oluşturmaktadır.

Fakültemizde İngilizce eğitim veren bölümlerin olması; mezunlarımızın ülkemiz dışında da, dünyanın her yerinde çalışabilecek, görev yapacak, iletişim kurabilecek niteliğe sahip elemanlar yetişmesine imkân hazırlamaktadır.

Burada sizlere daha ayrıntılı bilgilerin fakültemizin bölüm başkanları tarafından verileceğini ifade etmek istiyorum. Bugün için fakültemizin bölümleri içerisinde Finans ve Bankacılık (Türkçe), Finans ve Bankacılık (İngilizce), İktisat (İngilizce), İktisat (Türkçe), İşletme (Türkçe), İşletme (İngilizce), İşletme (Uzaktan Öğretim), Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) yer almaktadır. Bu bölümlerden yetişecek gençlerimiz ülkemizin ve ekonomimizin kalkınmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Bu konuda seçkin, tecrübeli ve alanında uzman bir eğitim kadromuz olduğunu siz velilerimize, öğrencilerimize ve öğrenci adaylarımıza duyurmaktan son derece mutluluk duymaktayız.

                                                                                   
Prof. Dr. Nezir KÖSE


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı