Bölüm Mesajı | İşletme (Uzaktan Öğretim)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Uzaktan öğretim, öğrencinin yerleşkeye gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği, uzaktan fakat yüz yüze üniversite eğitiminin verildiği çağdaş bir eğitim sistemidir. Zaman ve mekân sınırlamasının olmadığı Uzaktan Öğretim Merkezi, kişisel gelişimine önem veren, bu doğrultuda kariyerini ilerletmek isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

İşletme (Uzaktan Öğretim) programı olarak amacımız; günümüz koşullarında en sık gereksinim duyulan işletme yöneticiliği ve organizasyonu alanında gereken teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak, her seviyede etkin ve bilimsel kararlar verip uygulayabilen araştırmacı planlamacı ve yönetici yetiştirmektir.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin alt yapısı oluşturulmakta, uluslararası alanda serbest iletişim sağlayabilmesi için bilgi teknolojileri becerileriyle donatılmaktadır.

İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri kavratılmakta, işlevsellik özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmektedir.

Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek işletme yönetiminin bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, analiz ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırmaya çalışılmaktadır.

Dördüncü yılda, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencilerimizin ilgi duyacağı bir fonksiyonel alanda pazarlama, muhasebe – finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası/küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

İşletme (Uzaktan Öğretim) programından mezun olan öğrencilerimize Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Lisans diploması verilir.

Doç. Dr. Üyesi Dilaysu ÇINAR

Bölüm Başkanı