İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Günlük hayatta üretim ve tüketimin önemi, piyasada gerçekleşen alım-satım işlemleri,  insan yaşamında iktisat biliminin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. İktisat eğitim ve öğretimi her şeyden önce öğrencileri yaşanılan hayat karşısında bilimsel ve güncel bilgilerle donanımlı kılacağı için onlara iç örgüsü karmaşık olayların analizinde ve ileriye dönük tahminlerin yapılmasında sağlıklı bir çözüme kavuşturulmasını mümkün kılacak bir bakış açısı kazandıracaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve dünyayı tanımaları, bakış açılarını genişletmek için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle belli bir dönem eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Bu yolla, bölüm öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Dört yıllık iktisat eğitim ve öğretimini Beykent Üniversitesi’nde tamamlayan bir öğrenci iş hayatında gerek özel sektörde ve gerekse kamu (devlet) sektöründe, Devlet Planlama Teşkilatı ile kamuya ait diğer kurum ve kuruluşlarda; muhtelif bakanlıklarda teftiş kurullarında, maliye teşkilatı ile kamu özel sektör bankalarının teftiş kurullarında iş bulabilir ve başarılı olabilirler. İktisat bölümümüzün deneyimli öğretim kadrosu öğrencilerin iş hayatında başarılı adımlar atabilmeleri için gerekli alt yapıyı verebilecek düzeydedir.

İktisat (Türkçe) Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Nezir KÖSE

İktisat (Türkçe) Bölüm Başkanı