Staj | İşletme (Uzaktan Öğretim)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi