Bölüm Mesajı | İktisat (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

İktisat bilimi güncel hayatta karşımıza çıkan herhangi bir toplumsal olayı kendine konu edinebilen bir bilim dalıdır. Temel olarak iktisadi gelişmeleri merkezine almakla birlikte, toplumu ilgilendiren gelişmeler, ilişki ve kurum iktisatçıların ilgi alanına girmektedir. İktisat biliminin ilgilendiği çoklu ilgi alanı, iktisat biliminin kullandığı yöntemlere de yansımaktadır. Matematiğin yoğun olarak kullanıldığı modeller, istatistik ve ekonometrinin kullanıldığı uygulamaların yanı sıra tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve yöntemsel incelemeler de iktisadın ilgi alanındadır.

İktisat (İngilizce) Bölümü olarak amacımız, iktisadın bu zengin dünyasını öğrencilerimize aktarmaktır. İlk yıllarda, öğrencilere sosyal bilimlerin farklı alanlarından dersler alması sağlanarak iktisadın diğer bilimlerden nasıl beslendiği öğretilmekle birlikte iktisat biliminin temelleri öğretilmektedir. Sonraki yıllarda iktisat teorisi ayrıntılı olarak öğretilmekle birlikte iktisat politikası, kalkınma, para teorisi, iktisat tarihi, iktisat metodolojisi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler öğrencilere öğretilmektedir. Bu birikimle öğrencilerimiz, iktisat biliminin metodolojisine sahip, iktisadi düşünce nosyonunu kavramış, teori ile pratik arasında ilişkiler kurarak ekonomik olayları yorumlayabilen bireyler olarak mezun olmaktadır. Bölümümüzden bu birikimle mezun olan öğrencilerimiz, örnek olaylarla dünya ve Türkiye ekonomisini tarihi süreç içerisinde farklı yönleriyle tanıyan, iktisadi yaşamın her aşamasında araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışabilecek yeterliliğe donanıma sahip olmaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektörde iş bulabilmektedir. Öğrencilerimiz çalışma hayatı hakkında deneyim sahibi olmak için mezuniyeti beklemeden, henüz öğrenciyken kamu kuruluşlarında, özel bankalarda, sigorta şirketleri gibi kurumlarda staj yapma sansına sahiptirler.

Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve dünyayı için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, öğrencilerimize yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme imkanı sunulmaktadır. Bu değişim programı sayesinde, öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Bölümümüz ders dışı faaliyetleri üniversite eğitiminin bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin ders dışı faaliyetleri ve üniversitemizin farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplerinde çalışmaları desteklenmekte hatta teşvik edilmektedir. Ayrıca, bölümümüz tarafından öğrencilerimizin Ekonomi Kulübü’nde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme de hem öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaları beklenmektedir. Lisans öğrenimi süresince öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası konferanslara katılımı da teşvik edilmektedir.

İktisat Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.  İngilizce Hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Mert GÜL

İktisat (İngilizce) Bölüm Başkanı