Bölüm Mesajı | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyasal kurumları, siyasal aktörleri, karar alma mekanizmalarını araştıran, ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu kapsamda devletler ve yönetim yapısı, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlar, kent, çevre, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları gibi gözlemlenebilir olgularla; iktidar, meşruiyet, demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi soyut gerçeklikler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplininin üzerine eğildiği temel konular arasındadır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, başta sosyoloji, felsefe, tarih, iktisat ve hukuk olmak üzere sosyal bilimlerin neredeyse her alanıyla işbirliği içindedir.

Bu işbirliği siyaset bilimi ve kamu yönetimi müfredatında yer alan derslerin çeşitliliğini zorunlu kılmaktadır. Bölümün temel dersleri siyaset bilimi, kamu yönetimi, kent ve çevre çalışmaları ile siyasal ve sosyal bilimler alanlarını kapsar. Programa katılan öğrencilerin bu alanlarda yetkinliklerini tamamlamaları beklenilmektedir. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde bölüm öğrencileri,  derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, farklı kültürlere mensup akranlarıyla paylaşarak birer deneyime dönüştürebilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca, bölümle ilgili kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Bölüm mezunları, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin çok yönlü bir alan olmasının getirdiği avantajlardan faydalanarak hem kamu sektörü, hem de özel sektörde çalışma imkânı bulabilmekte; ayırca üçüncü sektör olarak değerlendirilen sivil toplum kuruluşlarında da kariyer fırsatları yakalayabilmektedirler. Mezunlarımız bankalarda ve çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik, kamu sektörü ve özel sektörde üst düzey yöneticilik, kaymakamlık, idari yargıda hâkimlik gibi çok çeşitli alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü misyonu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kavramlara hakim, ulusal ve uluslararası düzlemde topluma ve insanlığa faydalı, aynı anda hem yerel hem de küresel düşünebilen, kendini ve mesleğini iyi temsil edebilecek, çağdaş bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip etik ve evrensel değerlere duyarlı yenilikçi ve liderlik özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN

Bölüm Başkanı