İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşanmakta olması, yeni siyasal ve yönetsel tasarımlara yönelik araştırma ve sorgulamaların önemini giderek arttırmaktadır. Bu bağlamda, kamusal alanlara odaklanmaları yönüyle ortak bir hedefe sahip olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi siyasal ve yönetsel konuları bilimsel ve disiplinler arası bakış açısıyla irdeler.

Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini incelerken, Kamu Yönetimi yönetsel sistemde karar alma ve politika oluşturma süreçlerini inceler.

Hedefimiz; öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri anlama ve yorumlama yetilerini arttırmak; siyasal olayları ve yönetim süreçlerini derinlemesine kavrama, çözümleme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirmek;  çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerileri olan, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve etik ilkelere uygun akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaları toplumun yararına sunmaktır.  Ayrıca, Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, bölüm öğrencilerimizin,  derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamak için yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle anlaşmalar sağlanmıştır. Öğrencilerimizin edindikleri bilgileri deneyime dönüştürme fırsatı sağlanmaktadır. Bu imkanlara ek olarak, öğrencilerimiz bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında donanım sahibi olacaklarından, kamu ve özel sektörün değişik alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır. Mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabileceklerdir. Avrupa Birliği uyum sürecinde siyasal ve yönetsel karar alma mekanizmalarının sivil toplum kuruluşlarının katılımına giderek daha açık hale gelmesi, mezunlarımıza mesleki bir üstünlük kazandıran bir diğer unsuru oluşturacaktır. Bu bölümün öğrencileri, gördükleri disiplinler arası öğrenim sayesinde kendi ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabilir, kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde de çalışma imkânına sahip olurlar. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN

Bölüm Başkanı