Bölüm Mesajı | Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Küreselleşmenin giderek hızlanması, siyasal karar alma süreçleri üzerinde yoğun bir etki göstermektedir. Bu bağlamda, bir sosyal bilim alanı olarak uluslararası ilişkilerin önemi ciddi şekilde artmıştır. Bu özel durum son yıllarda uluslararası ilişkiler bölümlerine duyulan özel ilgiyi büyük oranda açıklar niteliktedir.

Uluslararası ilişkiler alanındaki eğitimin öncelikli hedefi; sınır ötesi boyutu öne çıkan siyaset bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş ufuklu, analiz ve sentez becerileri gelişmiş, çalıştığı kuruma değer katacak mezunlar yetiştirmektir. Ancak, hedefin bu şekilde tanımlanması, uluslararası ilişkiler programının sadece diplomatik kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik olduğu izlenimi uyandırmamalıdır. Dört yıl boyunca verilen derslerin kazandırdığı bakış açısı ve çözüm odaklı yaklaşım, farklı kariyer hedefi olan öğrenciler için de önemli faydalar sağlamaktadır. Bölüm mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ve sivil toplum örgütlerinde başarılı olmaları bu savı doğrular niteliktedir.

Bölümümüzde eğitimin İngilizce dilinde verilmesi tüm iş başvurularında avantaj yaratmaktadır.  Bölüm tercihinde dikkate alınan bir diğer faktör de akademik kadronun tecrübeli ve alanında başarılı çalışmalara imza atmış öğretim üyelerinden oluşmasıdır. Ayrıca, bölüm öğrencilerine Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları çerçevesinde farklı kültürlerle buluşma ve önemli deneyimler kazanma olanağı sağlanmaktadır. Kişisel gelişime yönelik ders dışı etkinliklerin destekleniyor olması da bölümün güçlü olduğu noktalardan biridir. Öğrencilerimiz; Uluslararası İlişkiler Kulübü bünyesinde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme fırsatına sahip olmakta, hem de alanda etkili olan akademisyenler, uzmanlar ve karar alıcılarla tanışarak görüş alışverişinde bulunabilmektedir.

Uluslararası ilişkiler bölümünün eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.

Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN

Bölüm Başkanı