İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) Bölümü misyonu; Uluslararası Ticaret ve Finansman alanındaki kavramlara hâkim ve alan becerilerine sahip, ekonomi, yönetim, pazarlama, işletme ve hukuk alanlarında yeterli bilgiye sahip, etik ve evrensel değerlere duyarlı yenilikçi, girişimci ve liderlik özellikleri taşıyan mezunlar yetiştirmektir. 

Uluslararası ticaret ve Finansman konusu işletmelerin, kişilerin ve kurumların ülkeler veya bölgeler arasındaki sınırları aşan ürün, hizmet ve sermaye alış verişidir. Özellikle son yüz yılda sanayileşme, küreselleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte uluslararası ticaret oldukça önem kazanmıştır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünün amacı; yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünyamızda öğrencilerimizin öne çıkmalarını sağlayabilecek özellikle uluslararası alanda işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu amaca yönelik olarak disiplinlerarası niteliğe önem vererek hazırlanan dört yıllık lisans programının ilk iki yılında, öğrenciler, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılarak ve hazırlık dersleri alarak, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda, uluslararası ticaretin ve işletmeciliğin ana unsurları incelenmektedir. Öğrencilerimizin bilgilerini uygulayıp geliştirebilecekleri araştırma ve bitirme projeleri de dördüncü yıl içerisinde yapılmaktadır.

Bölümde öğrencilerimiz, özellikle son üç yıl boyunca, yetkinliklerini geliştirecek disiplinlerarası dersler de almaktadır. Mezuniyet için zorunlu olarak iki staj yapılmakta olup, staj yeri bulunmasına Kariyer Merkezimizce de destek sağlanmaktadır. Ayrıca, ilgili şartları yerine getiren öğrencilerimize kendilerini geliştirmeleri, dünyayı tanımaları ve bakış açılarını genişletmeleri için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme imkanı sunulmaktadır.

Mezunlarımız dış ticaret şirketlerinde, uluslararası ticaret yapan şirketlerin çeşitli departmanlarında, bankaların ve finansal kurumların dış ticaret departmanlarında, dış ticaret ile ilgili çeşitli kamu kuruluşlarında veya uluslararası kuruluşlarda çalışabilmekte olup, ayrıca uluslararası ticaret alanında kendi işlerini de kurabilmektedir.

Bölümün eğitim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bal

Bölüm Başkanı