Bölüm Mesajı | Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Yönetim Bilişim Sistemleri misyonu; bilgi ve bilgiyi kullanmanın ulusal ve uluslararası kurumlara rekabet avantajı sağladığı bir çağda stratejik bir kaynak haline gelen bilişim sistemleri konusunda yönetsel ve teknik bilgiye sahip, kurulacak işbirlikleri ile ülke ekonomisindeki sektörlere katkı sağlayacak, analitik düşünebilen, bilişim projeleri üreten, geliştiren, çözüm odaklı, etik ilke ve değerlere sahip uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı, öğrencilere disiplinler arası anlayışla işletme ve bilişim sistemleri alanlarını kapsayan bir program sunmaktır. Son yıllarda bilişim sistemleri, yaşamın her kesiminde olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle, günümüzün işletme yöneticilerinin bilişim sistemlerinden alanlarında etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu beklentiye uygun olarak, yönetim bilimleri ve bilişim sistemlerinin entegre olarak sunulduğu programlar, son birkaç yılda özellikle ABD ve Avrupa üniversitelerinde tercih edilen bölümler haline gelmişlerdir.

Dört yıllık lisans programımızın birinci yılında, öğrencilerimiz, temel yönetim bilişim kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri arttırılmaktadır.

İkinci yılda, yönetim Bilişim Sistemlerinin çağdaş, ulusal ve küresel toplumdaki yeri ve önemi kavratılmakta, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmektedir.

Üçüncü yılda, yönetim bilişim sistemlerinin fonksiyonel ve disiplinler arası kullanım alanları, araştırma, toplam bilgi ve karar destek sistemi geliştirilerek, bilişim sistemleri-yönetim bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim ve araştırma yetenekleri pekiştirilmektedir.

Dördüncü yılda, yönetim bilişim konusu stratejik olarak ele alınmakta, öğrencilerimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda bilişim sistemi uzmanlık dersleri, proje ve uygulamalarıyla yetkinlikleri geliştirmekte, öğrencilerimiz ileri teknoloji toplumuna, bir uzman/danışman olarak hazır hale getirilmektedir. Dileyen öğrencilerimiz, koşulları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşarak birer deneyime dönüştürebilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca, ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmakta, alanda tanınan kişiler ve yöneticilerle tanışarak görüş alışverişinde bulunabilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün eğitim dili Türkçedir.

Doç. Dr. Kenan ORÇANLI

Bölüm Başkanı