İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; süreçleri, siyasal kurumları, siyasal aktörleri, karar alma mekanizmalarını araştıran, anlamaya ve anlatmaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu kapsamda devletler, devletlerarası ilişkiler, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlar, kent, çevre, siyasi partiler, sivil topum örgütleri gibi gözle görülebilir olgularla meşruiyet, demokrasi, adalet, devlet sistemleri, güç, toplum, millet, yönetim gibi soyut gerçeklikler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nin üzerine eğildiği temel konulardan bir kısmı olarak sayılabilir. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  başta sosyoloji, felsefe, tarih ve uluslararası ilişkiler olmak üzere sosyal bilimlerin neredeyse her alanıyla işbirliği içindedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin sosyal bilimlerin çoğu alanıyla yakın ilişkilerde bulunması, bölümün ders içeriklerinin çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Bölümün temel dersleri hukuk, kent, yönetim, çevre, siyasal ve sosyal bilimler alanlarındadır. Programa katılan öğrencilerin bu alanlarda yetkinliklerini tamamlamaları beklenilmektedir. Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, bölüm öğrencileri,  derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşarak birer deneyime dönüştürebilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca, bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Bölüm mezunları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin çok yönlü bir alan olmasının getirdiği avantajlardan faydalanarak hem kamu sektörü, hem de özel sektörde çalışma imkânı bulabilmektedir. Ekonomi, maliye, hukuk, yönetim, siyasal bilim yönünde akademik birikim yapmanın biriktirmiş olduğu fayda ile bankalarda ve çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik, kamu sektörü ve özel sektörde üst düzey yöneticilik, kaymakamlık, idari yargıda hâkimlik gibi çok çeşitli alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler. Bölümün eğitim dilinin İngilizce olması, mezunların uluslararası düzeyde pozisyonlarda çalışabilmelerinin de önünü açmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol KARTAL

Bölüm Başkanı