İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin sosyal bilimlerin çoğu alanıyla yakın ilişkilerde bulunması, bölümün ders içeriklerinin çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Bölümün temel dersleri hukuk, kent, yönetim, çevre, siyasal ve sosyal bilimler alanlarındadır. Programa katılan öğrencilerin bu alanlarda yetkinliklerini tamamlamaları beklenilmektedir. Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, bölüm öğrencileri,  derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşarak birer deneyime dönüştürebilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca, bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.